SFX

Gespecialiseerd in technische, medische, juridische vertalingen…

Ons vertaalbureau biedt professionele en onberispelijke vertalingen in tal van specifieke domeinen. We beschikken over een netwerk van vertalers met vele jaren ervaring in technische, medische, juridische vertalingen… In deze specifieke sectoren is het noodzakelijk een beroep te doen op professionals die de materie door en door kennen, en in staat zijn u nauwkeurige en verzorgde vertalingen te leveren in verschillende talencombinaties.

Medische vertalingen

Medische documenten en afgeleiden zijn teksten waarvoor een hoge mate van technische kennis vereist is. SFX Translated garandeert u de selectie van de meest ervaren vertaler voor het betreffende gebied. Hieronder vindt u enkele voorbeelden van documenten waarvoor wij over gespecialiseerde professionele vertalers beschikken:

 • farmaceutische documenten: registratieprocedures, bijsluiters, verpakkingen, marketing of goedkeuringen om een product op de markt te brengen;
 • medische rapporten en dossiers;
 • regelgeving;
 • klinische proeven;
 • publicaties van deskundigen;
 • enz.

Technische vertalingen

Net zoals medische vertalingen zijn ook technische vertalingen uiterst specifiek en vereisen ze zeer geavanceerde kennis. In deze domeinen zijn geen fouten toegestaan! De vertaler moet dus beschikken over zowel taalkundige als technische kennis om dit soort teksten te kunnen verwerken. SFX garandeert een onberispelijke vertaling voor onder meer de volgende technische domeinen:
 • engineering;
 • technische handleidingen;
 • bestekken;
 • gebruiksaanwijzingen;
 • brevetten;
 • handleidingen;
 • terminologie;
 • protocollen;
 • onderzoeksprojecten;
 • interne nota’s;
 • processen-verbaal;
 • enz.

Juridische vertalingen

Om u perfecte juridische vertalingen te kunnen leveren, werken we uitsluitend met vertalers die zelf professionals op dit gebied zijn of die vele jaren ervaring hebben.De juridische sector zit vol bijzonderheden, met name voor wat betreft de terminologie, en we kiezen altijd de vertaler die het best in staat is een foutloze vertaling te leveren. We kunnen onder meer de volgende documenten vertalen:
 • ingebrekestellingen;
 • mandaten en volmachten;
 • verkoop- of verhuurovereenkomsten;
 • expertiseverslagen;
 • dagvaardingen;
 • statuten en reglementen;
 • contracten;
 • vonnissen;
 • enz.

Wacht niet langer om professioneel werk te
laten uitvoeren tegen de beste prijs.